KEPEZ BELEDİYESİ – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

‘’ŞEHİR VE ÇOCUK’’

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

RESİM YARIŞMASI

ANTALYA – 2022

 

YARIŞMANIN AMACI

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması”nın amacı, milli egemenliğimizin, ilanı, gazi meclisimizin açılması ve millet iradesinin yükselmesine farkındalık yaratmak amacıyla, bu kutlu günde, ülkemizin farklı coğrafyalarında eğitimlerine devam eden geleceğimiz çocuklarımızın, görsel dilleriyle ürettikleri eserleri bir araya getirmek, Türk sanatının anlatım diline katkı sağlamak ve gelecek nesillere görsel bellek oluşturmaktır.

 

YARIŞMANIN KONUSU

‘Şehir ve Çocuk’’konulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması

 

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma; İlk, orta ve lise öğrenimi gören öğrenciler tarafından görsel kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.

 

Yarışma katılımcıları üç grupta değerlendirilecektir:

1.Grup:  İlkokul öğrencileri (1.,2.,3. ve 4. sınıflar)

2.Grup: Ortaokul öğrencileri (5.,6.,7. ve 8.sınıflar)

3.Grup: Lise öğrencileri (9.,10.,11., ve 12. Sınıflar)

 

 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

ANTALYA - 2022

1.Grup: İlkokul öğrencileri

(1.,2.,3. ve 4. sınıflar)

Birincilik

                Küçük Tablet

İkincilik

Bisiklet

Üçüncülük

Eğitici Bilim Seti

Mansiyon (2 adet)

Sanatsal Malzeme

2.Grup: Ortaokul öğrencileri

(5.,6.,7. ve 8.sınıflar)

Birincilik

                Büyük Tablet

İkincilik

Küçük Tablet

Üçüncülük

Bisiklet

Mansiyon ( 2adet)

Sanatsal Malzeme

3.Grup: Lise öğrencileri

(9.,10.,11., ve 12. Sınıflar)

Birincilik

Laptop

İkincilik

Büyük Tablet

Üçüncülük

Küçük Tablet

Mansiyon (2 adet)

Bisiklet

 

 

GRUP

RESİM

1.Grup: İlkokul öğrencileri

(1.,2.,3. ve 4. sınıflar)

         I.            Resim kâğıdı veya tuvalin kısa kenarı 35 cm’den az 70 cm den büyük olmamalıdır.

        II.            Eserler paspartulu veya şaseli olarak teslim edilecektir.

      III.            Katılımcı  1 eserle katılabilir.

      IV.            Yarışmaya katılacak eserler kağıt üzerine uygun herhangi bir teknik ile yapılmış olmalıdır.(Suluboya, Guaj Boya, Pastel Boya, Lavi. v.b.)

       V.            Yarışmaya katılacak eserler tekniğe uygun kağıt üzerine yapılmış olmalıdır.

      VI.            Konu: ‘’Şehir ve Çocuk’’ teması çerçevesinde katılımcıların yaşadıkları şehrin/ilçenin coğrafi özelliklerini, manzaralarını, tarihi kültürel yerlerini vb. yansıtan ve tanıtan çalışmalar yapması gerekmektedir.

 

2.Grup: Ortaokul öğrencileri

(5.,6.,7. ve 8.sınıflar)

3.Grup: Lise öğrencileri

(9.,10.,11., ve 12. Sınıflar)

 

 

KATILIM ŞARTLARI

1)  Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve sergilenmemiş olmalıdır.

2)  Katılımcı, eserin kendi işi ve özgün nitelikte olduğunu taahhüt etmiş sayılır ve yarışmaya gönderdiği çalışmanın tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3)  Yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin çalışmalarının arkasına adını, soyadını, TC numarası, okul adını, okul adresini, okul e- mail adresini, okul telefon numarasını ve görsel sanatlar öğretmenin adını soyadını silinmeyecek şekilde yazması yeterlidir.

4)  Katılımcı, yarışmaya katılmakla çalışmanın eser sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği oluşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması’na lisans verdiğini,  Kepez Belediyesinin söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmiş sayılır.

5)  Katılımcının yarışmaya katılacağı eser(ler)in ödül veya mansiyon alması halinde, katılımcı derece veya mansiyon alan eser(ler)in sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği asıl eserin mülkiyetini Kepez Belediyesine devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.,25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Kepez Belediyesi’ne devir ettiğini, Kepez Belediyesinin söz konusu eser(ler)i sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. Ödül ve mansiyon alan eserlerin her türlü kullanımı ve telif hakları proje ortaklarına devredileceği için Kepez Belediyesi, bu eserleri etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma, yazılı ve görsel medyada yayınlama haklarına sahip olacaktır ve bu işlemler için katılımcıya ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

6)  Katılımcı, yarışmaya katılırken vermiş olduğu kişisel bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması” çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca Kepez Belediyesi tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmiş sayılır.

7)    Yarışmaya gönderilen tüm eserler Kepez Belediyesinin malı olacaktır. Eserler katılımcılara geri gönderilmeyecektir.

8)    Telif hakları ile ilgili 7. 8. 9. ve 10. Maddeler Milli Eğitim Bakanlığının 22.08.2017 tarih ve 2017/25 nolu genelgesi gereği bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardan katılan öğrenciler için geçerli değildir.

9)    Jüri, dereceye girmeye layık eser bulamaz ise 1. ,2. , ve 3. seçmeyebilir.

10) Yarışmacının yarışmaya gönderdiği eser ödül almış veya mansiyon kazanmışsa yarışmacı eserini kesinlikle yarışmadan geri çekme hakkına sahip değildir.

11) Çalışmalar elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Kargoda oluşabilecek sorun ve hasarlar için düzenleme kurulu ve Kepez Belediyesi sorumlu sayılamaz. Kırılma, yırtılma, kaybolma vb. sebeplerden ötürü düzenleme kurulu ve Kepez Belediyesinden herhangi bir hak talep edilemez.

12) Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm şartları ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

 

DÜZENLEME KURULU

Hakan TÜTÜNCÜ - Antalya Kepez Belediye Başkanı

Hüseyin ER - Antalya İl Milli Eğitim Müdürü

Prof. Dr. Sibel PAŞAOĞLU YÖNDEM Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

 

JÜRİ

Prof. Dr. Fatih Başbuğ

Doç. Dr. Zuhal BAŞBUĞ

Doç. Dr. Aydın ZOR

Güzide ÖZKARAKOÇ - Şahinevler Ortaokulu Resim Öğretmeni

Bora  GÜRDERE - Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL TÖRENİ

1-) Değerlendirme, 5 kişiden oluşan seçici kurul tarafından yapılacaktır.

2-) Değerlendirme yapıldıktan katılımcılara bilgi verilip, sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. Ödül törenine ülke genelinde dereceye giren öğrenci, öğrenci velisi ve öğrencinin eser gönderdiği alanın branş öğretmeni katılacaktır. Branş öğretmeninin olmadığı durumlarda ödül törenine öğrencinin sınıf öğretmeni katılacaktır.

 

23 NİSAN RESİM YARIŞMASI TAKVİMİ

ANTALYA - 2022

Yarışmaya Katılım Tarihleri

7 Şubat 2022- 01 Nisan 2022

Yarışmaya Son Katılım Tarihi

01 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar

Sonuçların İlan Edilmesi

11 Nisan 2022

Çalışmaların Gönderileceği Adres

Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA

İletişim

Zübeyde KARAISLI

Telefon

(0242) 325 60 60    -    (0242) 325 73 74    -   (0242) 325 75 25

Fax

(0242) 326 21 47

Web

www.kepez-bld.gov.tr

www.kepezkultur.com

e-posta

kultur@kepezkultur.com

Çalışmalar elden teslim edilebilir veya kargo ile gönderilebilir. Kargoda oluşabilecek sorun ve hasarlar için düzenleme kurulu ve Kepez Belediyesi sorumlu sayılamaz.