4.KEPEZ BELEDİYESİ

 ULUSAL MÜZİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

                               

AMAÇ  :

Bu yarışma; Türk Müziğinde amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin ve seslerin kazandırılmasının yanında toplumumuzun gelenek, görenek ve inancı ile barışık yaşayan, Türk kültürüne ve sanatına hizmet etmiş müzik üstatlarını saygı ile yâd ederek, bu büyük sanatçıları gelecek nesillere tanıtmak.

YARIŞMANIN MÜZİK TÜRÜ:

Türk anadolu rock ve pop müziği.              

YARIŞMA KONUSU:

70’ler nostalji şarkıları

YARIŞMANIN KAPSAMI :

Bu yarışma Kepez Belediyesi öncülüğünde ülkemiz genelinde 15-30 yaş arası gençler arasında yapılacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI :

 1. Yarışma 15-30 yaş arası gençler arasında yapılacaktır.
 2. Yarışmada öğrenci olma şartı yoktur
 3. Yarışmaya katılacak öğrenciler bireysel ve toplu olarak Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.
 4. Ön eleme, yarı final ve finalde seslendirilecek eserler 1970’li yılların Anadolu rock ve pop şarkılarından olmalıdır.
 5. Ön eleme ve yarı final şarkısı aynı olabilir. Final şarkısı ise seçici kurul belirlenecektir.
 6. Ön eleme ve yarı final şarkısı birden fazla yarışmacı tarafından seslendirilmesi durumunda şarkı seçimi seçici kurul tarafından yapılacaktır.
 7. Yarışmada birden fazla ön eleme yapılabilir.
 8. Ön elemeler Kepez Belediyesi tarafından kayıt altına alınacaktır.
 9. Daha önce yarışmaya katılan veya derece elde eden yarışmacılar da yarışmaya tekrar katılabilir.
 10. Yarışmada 4 yarı final ve 4 final provası önceden belirlenen tarihlerde Kepez Belediyesi orkestrası ile yapılacaktır.
 11. Yarışmaya; yarışma seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar
 12. Yarışma ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç etaplı yapılacaktır. Yarı final ve final orkestra ile yapılacaktır.
 13. Ön eleme, yarı final ve final seçici kural önünde yapılacak kayıtların, Kepez Belediyesi adına sesli ve / veya görüntülü yayınlanabilmesi, çoğaltılabilmesi için adaylar – finalistler izin vermiş, maddi haklarını Kepez Belediyesi’ne devretmiş kabul edilirler.
 14. Yarışma seçici kurul kararlarına yapılan itirazlar usulünce değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda seçici kurul tarafından alınan kararlar kesindir, itiraz edilemez.
 15. Yarışmacıların aldıkları puanlar eşit olması durumunda dereceye giren adaylar kura ile belirlenecektir.
 16. Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde  seçici kurul tarafından alınan karar geçerlidir.
 17. Yarışma katılımı ve bilgilendirmeleri Kepez Belediyesi müzik koordinatörü Özkan KARAEROĞLU tarafından Erdem Bayazıt Kültür Merkezinden Yapılmaktadır.
 18. Kepez Belediyesi yarışma tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.
 19. Yarışmaya başvuruda bulunanlar şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılır.

 

 

 

BAŞVURULAR :

 1. Başvurular 2 Ekim 2017 Pazartesi tarihinde 09:00’ da başlar, 15 Aralık Cuma Günü Saat 17:00’da sona erer.
 2. Başvurular Erdem Bayazıt Kültür Merkezinden veya www.kepezkultur.com adresinden yapılmaktadır.
 3. Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuru belgeleri, veli izin belgeleri ve istenecek diğer evraklarını, başvuru süresince, kendileri tarafından Kepez Belediyesi Kültür Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 4. Zamanında ulaşmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  Her bir yarışmacı göndermiş olduğu kayıt bilgi formundaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu teyit eder. Yarışma devam ederken kayıt bilgi formundaki bilgilerin eksik ve yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili yarışmacı Komisyonu kararı ile yarışma dışı bırakılabilecektir. Bu halde yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

ÖN ELEME :

 1. Teslim alınan başvurular sonucu ön elemeye katılmaya hak kazanan adayların isim listeleri www.kepezkultur.com sitesinden duyurulacaktır .
 2. Ön elemeler 18 Aralık 2017 Pazartesi & 29 Aralık 2017 Cuma  Tarihleri arasında   Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde ‘yapılacaktır. Kepez Belediyesi tarafından görevlendirilen seçici kurul değerlendirmesi ile yarı finalist adayları belirlenecektir.
 3. Ön elemede orkestra olmayacaktır. Yarışmacıya piyano ile eserin giriş notası tek seferlik verecektir.

YARI FİNAL ETABI :

 1. Yarı Final yarışması;15 Ocak 2018 Pazartesi ve 19 Ocak 2018 Cuma tarihleri arasında Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
 2. Yarı final turuna çıkmaya hak kazanan aday isim listesi www.kepezkultur.com sitesinden duyurulacaktır.
 3. Yarı finale kalan adaylar ile Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde orkestra eşliğinde 4 prova yapılacaktır. Yarışmacılara kepez kent orkestrası eşlik edecektir Yarışmacıların provadan bir saat önce prova alanında yerinde bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde seçici kurul ilgili yarışmacıyı yarışmadan çıkartma hakkına sahiptir.
 4.  Yarı Final için bildirilen eserler seçici kurul onayı olmadan kesinlikle sonradan değiştirilmeyecektir.
 5. Yarışmacılar,  Yarı final yarışmasında özel kostüm giyebileceklerdir. Koreograf eşliği (dans vb.) yapabileceklerdir fakat eşitlik ilkesi doğrultusunda değerlendirme dışı tutulacaklardır.
 6. Yarı final yarışmasında finale kalan adayların açıklanması dereceye göre değil isim sıralamasına göre yapılacaktır.
 7. Final yarışması en az 10 aday ile yapılacaktır

 

FİNAL ETABI :

 1. Final Yarışması 12 Şubat 2018 Perşembe Günü Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde Gerçekleşecektir.
 2. Final Yarışmasının 4 provası kepez kent orkestrası ile yapılacaktır.
 3. Final Şarkılarını seçici kurul belirleyecektir.
 4. Final yarışmasında derece alamayan adayların puanları ve sıralaması açıklanmayacaktır.

 

 

 

 

 

ÖDÜLLER :

Yarışmada 1. Gelen öğrenciye; 7.000 TL Para ödülü

Yarışmada 2. Gelen öğrenciye; 5.000 TL Para ödülü

Yarışmada 3. Gelen öğrenciye; 3.000 TL Para ödülü

Finalde Derece Alamayan Adaylara Teşvik Ödülü Takdim Edilecektir.

 

İTİRAZ HAKKI: Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur. Yarışma süresince hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından Kepez Belediyesini sorumlu tutamaz.

 

DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI: Kepez Belediyesi gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme haklarını saklı tutar.

KEPEZ BELEDİYESİ

“ULUSAL MÜZİK YARIŞMASI”

PUAN DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

Orkestra ile Uyum

Ses Genişliği ve Ses Kalitesi

  Esere Hakimiyet

Sahne Duruşu

Sözleri Doğru Okuma

Ve

Diksiyon

20 Puan

20 Puan

30 Puan

15 Puan

15 Puan

100 Puan

 

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ;

 

KEPEZ BELEDİYESİ

 ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA

İletişim telefonları:0 (242) 325 60 60 -0 (242) 325 73 74 – 0 (242) 325 7525 fax:0 (242) 326 21 47

www.kepezkultur.com