YARIŞMANIN ADI:

 

“Kepez Belediyesi Kültür Merkezlerine Logo Arıyor” konulu logo tasarım yarışması

 

 

YARIŞMANIN AMAÇLARI:

 

Kepez Belediyesi hayata geçirip hizmete sunduğu yeni Kültür ve Sosyal Kurumlarının bölgemiz halkına duyurulması, tanıtılması, bu kurumların yaptığı çalışmalar hakkında farkındalıklarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bölgemiz gençlerinin de yapılan çalışmaların bir parçası olması, verilen hizmetler ve eserlerle ilgili onların da duygu, düşünce ve yaratıcılıklarından faydalanılması,  belediyemiz ile bütünleştirilmesi, böylece herkesin sahiplendiği bir Kepez yaratılması hedeflenmektedir.

 

 

YARIŞMANIN KONUSU:

 

Kepez Belediyesine ait olan “Erdem Bayazıt Kültür Merkezi” ve “Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi” için tasarlanıp; kurumsal yapısını, kimliğini ve adını yansıtacak özgün logo tasarımı hazırlanmasıdır.

 

 

YARIŞMANIN DUYURULMASI:

 

Yarışma, Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile resmi-özel tüm ortaöğretim kurumlarına duyurulacak; okul müdürlüklerinin ilgili branş öğretmenlerini ve öğrencileri bilgilendirmesi sağlanacaktır. Ayrıca, ilimizdeki üniversite yönetim birimleriyle görüşülerek üniversite öğrencilerine duyurusu sağlanacaktır. Yarışma duyurusu ile birlikte yarışma şartnamesi ve Kepez Belediyesi tarafından hazırlanacak olan yarışma afişleri de okullara ve üniversitelere gönderilecektir.

 

 

KATILIM KOŞULLARI:

 

1-      Antalya il genelindeki tüm resmi ve özel ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ve Antalya ilinde bulunan üniversitelerin öğrencileri katılabilir.

2-      Adaylar her iki kültür merkezi için birer çalışma ile katılabilirler. 

3-      Adaylar yarışmaya bireysel, grup veya okul adına katılabilirler.

4-      Kullanılmaya değer tek bir esere ödül verilecektir. Kullanılmaya değer eser bulunmazsa ödül verilmeyecektir.

5-      Kazanan eser sahibi reşit değil ise ödülünü velisi ile birlikte alabilecektir.

TEKNİK KOŞULLAR:

 

1-      Yarışma koşulları okul müdürlükleri ve üniversiteler tarafından kendi öğretmen ve öğrencilerine duyurulacaktır.

2-      Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

Okul müdürlükleri üst yazı ile birlikte Öğrencinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, sınıfı, numarası, velisinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası, ulaşılabilecek telefon numarası, okul adı ile birlikte zarf içinde Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü’ne posta veya elden teslim edilecektir.

3-      Tasarımlar 10x10 kare çerçeve içine, renkli ve siyah beyaz yan yana olacak şekilde hazırlanacaktır.

4-      Logo tasarımın üzerinde seçici kurulun etkilenmemesi için isim, imza, veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Eser sahibi kişi, grup, veya okul bilgileri ayrı bir nüsha olarak verilecektir. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

5-      Logo tasarımında renk ve form yönünden kısıtlama yoktur; ancak Kepez Belediyesi logosu renklerinden kırmızı, yeşil veya lacivertten en az biri mutlaka kullanılmalıdır.

6-      Katılımcılar isterlerse, eserde kullandıkları unsurların anlamlarını yarım A4 sayfasını geçmeyecek şekilde açıklayabilirler.

7-      Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, foto blok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir.

8-      Ödül kazanan tasarımı Kepez Belediyesi kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

9-      Seçilen logo; kurumun her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu durumda eser sahibi, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

10-   Logo tasarımının renkli ve siyah-beyaz kullanımına uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

11-   Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, var olan logoları çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler için tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun tespit edilmesi halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül geri alınacaktır.

12-  Seçici kurul eserleri özgünlük, yaratıcılık ve konu odaklılık açılarından dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.

13-   Jüri kararı kesindir. İtiraz edilemez.

14-   Yarışmamıza logo tasarımı gönderen tüm katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurulun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

15-  Yarışmaya Üniversiteden katılan eserler öğrenci belgeleri ile birlikte Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Kültür Ofisine; Lise ve dengi okullardan katılan eserler ise eserlerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür şubesine teslim edecektir.

 

 

TEMEL DEĞERLENDİRME KOŞULLARI:

 

1. Yenilikçilik (Özgünlük)

2. Estetik (Renk uyumu, Biçim vs.)

3. Uygulanabilirlik

4. İhtiyaca Yanıt Verebilirlik

5. Sürdürülebilirlik

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Yarışma İlan Tarihi                                             : 20 Ekim 2014 

Eserlerin Teslimi                                                 : 09 Ocak 2015

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi                     : 12 – 16 Ocak 2015

Ödül Töreni                                                        : Seçilen eser sahibi kişi, grup, veya    kuruma        ayrıca bildirilecektir.

 

 

SEÇİCİ KURUL:

 

Turgut ERŞAN   Kepez ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Erdal ÇELİK   Kepez Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü

Seval ZENGİN   Grafik ve Fotoğraf öğretmeni

Atilla CUMBUL   Grafik ve Fotoğraf öğretmeni

Firdevs ŞIK   Grafik ve Fotoğraf öğretmeni


ÖDÜLLER:

 

  • Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi         :

 

Kazanan eserin sahibine Kepez Belediyesi tarafından 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) ödül verilecektir.

 

  • Erdem Bayazıt Kültür Merkezi                     :

 

Kazanan eserin sahibine Kepez Belediyesi tarafından 4.000 TL (Dörtbin Türk Lirası) ödül verilecektir.

 

Kepez Belediyesi, ödülü değiştirme hakkını saklı tutar.