KEPEZ BELEDİYESİ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA)  RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1-      YARIŞMANIN ADI:

 ‘’15 TEMMUZ RUHU’’ Resim Yarışması

2-      YARIŞMANIN AMACI:

Kepez Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı  (TÜGVA)  işbirliği çerçevesinde düzenlenecek olan ‘’15 TEMMUZ RUHU’’ temalı resim yarışması, Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının  ideolojik kimliklerini bir tarafa bırakarak, ellerine sadece milletimizin özgürlük ve bağımsızlık sembolü olan, Ay-yıldızlı bayrakları alarak sokaklara döküldüğü,  Milletin, adeta kendi ülkesini işgal etmeye kalkan ordu maskeli hain işgal gücünü yenerek, esir alınmak istenen devletini, bayrağını ve ordusunu kurtardığı kahramanlık destanını resim sanatıyla somutlaştırmak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacını taşımaktadır.  

3-      YARIŞMANIN KONUSU:

‘’15 TEMMUZ RUHU’’

4-      YARIŞMANIN KAPSAMI:

Yarışma; Ülkemiz genelinde Ortaokul, Lise ve Üniversite düzeyinde üç kategoride yapılacaktır.

 

5-      TARAFLAR:

Bu şartnamenin yürütülmesinde:

Belediye                                    : Antalya Kepez Belediyesi                                      

Müdürlük                                 : Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

STK                                          : Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

 

6-      KATILIM ŞARTLARI:

 

ORTAOKULLAR  

1-      Yarışmaya katılacak öğrenciler konuya bağlı kalmak kaydıyla her resim türü, tekniğini ve malzemesini kullanmakta serbesttir. Resim kağıdı veya tuvalin kısa kenarı 60 uzun kenarı 100 cm’den büyük olamaz. 

2-      Yarışmada derece ve mansiyon ödülü kazanan eserler yarışmayı düzenleyenlere ait olup, diğer eserler yarışma sonuçlarının açıklandığı ve sergilendiği Temmuz ayı sonundan itibaren ağustos ayı içinde teslim alınması, alınmayan eserler ise yarışmayı düzenleyen kurumlara bırakılmış kabul edilecektir. 

3-      Yarışmaya katılan eserlerin tamamı veya bir kısmı değerlendirme sonunda proje ortakları tarafından sergilenebilecektir.

4-      Yarışmaya katılan kişinin, adı- soyadı, okul ve ev adresi, ili, e-mail adresi, telefon numarası, resim öğretmeninin adı soyadı açık olarak eserin arka kısmına yazılmalıdır.

5-      Her yarışmacı bir eser ile yarışmaya katılma hakkına sahiptir.

6-      Yarışmaya katılan öğrenciler tüm yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

7-      Yarışmaya katılan katılımcılar eserlerini şartname ekinde açık adresi verilen Antalya Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezine, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne veya Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya il temsilciliğine elden veya posta yolu ile süresi içinde ulaştıracaklardır.    

LİSELER

1-      Yarışmaya katılacak öğrenciler tuval üzerine, konuya bağlı kalmak kaydıyla her resim türü,  tekniğini ve malzemesini kullanmakta serbesttir.

2-      Tuvalin kısa kenarı 60cm’den küçük, uzun kenarı 150cm’den büyük olamayacak.

3-      Yarışmaya katılacak çalışmalar daha önce herhangi bir yarışmaya veya sergiye katılmamış olmalıdır.

4-      Yarışmada derece ve mansiyon ödülü alan eserlerin her türlü kullanım hakkı proje ortaklarına ait olacaktır. 

5-      Değerlendirilmeler rumuz üzerinden yapılacaktır, yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır, Yarışmaya katılan kişinin, adı- soyadı, okul ve ev adresi, ili, e-mail adresi, telefon numarası, resim öğretmeninin adı soyadı kapalı zarf içinde resmin sağ alt köşesine yapıştırılmış şekilde teslim edilecektir.

6-      Yarışmaya katılan katılımcılar eserlerini şartname ekinde açık adresi verilen Antalya Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezine, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne veya Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya il temsilciliğine elden veya posta yolu ile süresi içinde ulaştıracaklardır.    

7-      Her yarışmacı bir eser ile yarışmaya katılma hakkına sahiptir.

8-      Ayrıca, katılımcılar tüm yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

9-      Yarışmada derece ve mansiyon ödülü kazanan eserler yarışmayı düzenleyenlere ait olup, diğer eserler yarışma sonuçlarının açıklandığı ve sergilendiği Temmuz ayı sonundan itibaren ağustos ayı içinde teslim alınması, alınmayan eserler ise yarışmayı düzenleyen kurumlara bırakılmış kabul edilecektir. 

ÜNİVERSİTELER

1-      Yarışmaya katılacak öğrenciler tuval üzerine, konuya bağlı kalmak kaydıyla her resim türü,  tekniğini ve malzemesini kullanmakta serbesttir.

2-      Tuvalin kısa kenarı 80 cm’den küçük, uzun kenarı 200 cm’den büyük olmayacaktır.

3-      Yarışmaya katılacak çalışmalar daha önce herhangi bir yarışmaya veya sergiye katılmamış olmalıdır.

4-      Yarışmada derece ve mansiyon ödülü alan eserlerin her türlü kullanım hakkı proje ortaklarına ait olacaktır. 

5-      Değerlendirmeler rumuz üzerinden yapılacaktır. Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır, Yarışmaya katılan kişinin, adı- soyadı, okul ve ev adresi, ili, e-mail adresi, telefon numarası, resim öğretmeninin adı soyadı kapalı zarf içinde resmin sağ alt köşesine yapıştırılmış şekilde teslim edilecektir.

6-      Yarışmaya katılan katılımcılar eserlerini şartname ekinde açık adresi verilen Antalya Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezine, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne veya Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya il temsilciliğine elden veya posta yolu ile süresi içinde ulaştıracaklardır.    

7-      Her yarışmacı bir eser ile yarışmaya katılma hakkına sahiptir.

8-      Ayrıca, katılımcılar tüm yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.

9-      Yarışmaya master ve doktora öğrencileri de katılabilir.

10-  Yarışmada derece ve mansiyon ödülü kazanan eserler yarışmayı düzenleyenlere ait olup, diğer eserler yarışma sonuçlarının açıklandığı ve sergilendiği Temmuz ayı sonundan itibaren ağustos ayı içinde teslim alınması, alınmayan eserler ise yarışmayı düzenleyen kurumlara bırakılmış kabul edilecektir.  

 

7-      TELİF HAKKI

Yarışma sonunda ödül ve mansiyon alan eserlerin her türlü kullanım ve telif hakları proje ortakları tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Kepez Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA): ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma yazılı ve görsel medyada yayınlama haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

 

8-      ÖDÜL MİKTARLARI:

 

ORTAOKUL              

Yarışma Birincisine diz üstü BİLGİSAYAR

Yarışma İkincisine FOTOĞRAF MAKİNESİ

Yarışma Üçüncüsüne  TABLET                                         

3  adet Mansiyon Ödülü: FOTOĞRAF MAKİNESİ

 

LİSE

Yarışma Birincisine 3000 Türk Lirası Para Ödülü

Yarışma İkincisine 2000 Türk Lirası Para Ödülü

Yarışma Üçüncüsüne 1000 Türk Lirası Para Ödülü         

3  adet Mansiyon:500 Türk Lirası Para Ödülü

 

ÜNİVERSİTE

Yarışma Birincisine 5000 Türk Lirası Para Ödülü

Yarışma İkincisine 3000 Türk Lirası Para Ödülü

Yarışma Üçüncüsüne 2000 Türk Lirası Para Ödülü         

3  adet Mansiyon:1000 Türk Lirası Para Ödülü

 

9-      YARIŞMA TAKVİMİ :

 

Yarışmanın Başlama Tarihi                                       :06 OCAK 2017

Yarışma Eserlerinin Teslim Tarihi                            :23 HAZİRAN 2017

Yarışmada Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması :11 TEMMUZ 2017 

Ödül Töreni                                                                 : 13-17 TEMMUZ 2017

 

10-  YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ:

KEPEZ BELEDİYESİ ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA

İletişim telefonları:0 (242) 325 60 60 -0 (242) 325 73 74 – 0 (242) 325 7525 fax:0 (242) 326 21 47

e-mail: www.kepez-bld.gov.trwww.kepezkultur.com