KEPEZ BELEDİYESİ MÜZİK ÖDÜLLERİ YARIŞMA

ŞARTNAMESİ

 

                               

AMAÇ :

 Bu yarışma ile; Türk Müziğinin farklı türlerinde yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve amatör sanatçılığın teşvik edilmesi öncelikle hedeflenmiştir. Ayrıca toplumumuzun gelenek, görenek ve inancı ile barışık yaşayan, Türk kültürüne ve sanatına hizmet etmiş müzik üstatlarını saygı ile yad ederek, bu büyük müzik adamlarını gelecek nesillere tanıtmak.

 

YARIŞMANIN MÜZİK TÜRÜ: Türk rock ve pop müziği.

 

YARIŞMA KONUSU: Cem KARACA şarkıları

 

YARIŞMANIN KAPSAMI :

                 Bu yarışma Kepez Belediyesi öncülüğünde Türkiye genelindeki 15 ve 25 yaş arasındaki gençleri kapsamaktadır.

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI :

 

 1. Yarışma 15-25 yaş arası gençler arasında yapılacaktır.

 

 1. Yarışmaya herhangi bir okuldan veya üniversiteden birden fazla öğrenci başvurabilir.

 

 1. Yarışmaya öğrenciler öğrenim gördükleri okul ve üniversite tarafından yazı ile veya bireysel olarak Kepez belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.

 

 1. Yarışmaya il dışından katılacak yarışmacıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerince karşılanacaktır.

 

 1. Ön eleme yarı final ve finalde seslendirilecek eserler Cem KARACA’ya ait veya seslendirdiği şarkılardan seçilecektir.

 

 1. Yarışmada ön eleme jürisi tarafından birden fazla ön eleme yapılabilir.

 

 1. Ön elemeler Kepez Belediyesi tarafından kayıt altına alınacaktır.

 

 1. Daha önce yarışmaya katılıp derece elde eden yarışmacılar yarışmaya katılamazlar.

 

 1. Yarışmanın yarı final ve final olmak üzere 6 provası önceden belirlenen tarihlerde Kepez Belediyesi orkestrası ile yapılacaktır.

 

 1. Yarışma seçici kurul üyeleri, Kepez Belediyesi tarafından belirlenir.

 

 1. Yarışmaya seçici kurul üyelerinin 1. derece yakınları katılamazlar

 

 1. Yarışma finali 10-15 finalist arasında yapılacaktır

 

 

 1. Ön eleme, yarı final ve finalde yapılacak kayıtların, Kepez Belediyesi adına sesli ve / veya görüntülü yayınlanabilmesi, çoğaltılabilmesi için adaylar – finalistler izin vermiş, maddi haklarını Kepez Belediyesi’ne devretmiş kabul edilirler.

 

 1. Elemelerde ve yarışmada seçici kurul kararlarına yapılan itirazlar usulünce değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda jüri tarafından alınan kararlar kesindir, itiraz edilemez.

 

 1. Yarışmacıların aldıkları puanlar eşit olması durumunda dereceye giren öğrenciler kura ile belirlenecektir.

 

 1. Bu belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde seçici kurul tarafından alınan karar geçerlidir.

 

 1. Yarışmaya başvuruda bulunanlar Şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılır.

 

YARIŞMASI BAŞVURU;

 1. Başvurular 3 Ekim Pazartesi 2016 tarihinde başlar, 6 Ocak  Cuma 2017 akşamı mesai bitiminde sona erer.
 2. Yarışmaya katılacaklar (18 yaş altı gençler veli izin belgeleri olacaktır), başvuru belgelerini ve istenecek diğer evrakları başvuru süresi içinde öğrenim gördükleri okul idaresi tarafından, şahsen veya posta yolu ile Kepez Belediyesi Kültür Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
 3. Zamanında ulaşmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  Her bir yarışmacı göndermiş olduğu kayıt bilgi formundaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu teyit eder. Yarışma devam ederken kayıt bilgi formundaki bilgilerin eksik ve yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili yarışmacı Komisyonu kararı ile yarışma dışı bırakılabilecektir. Bu halde yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 4. Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri Yarışma Koordinatörü Kepez Belediyesi Kültür Müdürlüğü Personeli Özkan KARAEROĞLU ve Ajans Kepez Personeli  Kudret ÇELEN’’dir

ÖN ELEME:

 1. Teslim alınan başvurular sonucu ön elemeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin isim listeleri okullarına gönderilecektir.

 

 1. Ön elemeler 9 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde ‘yapılacaktır. Kepez Belediyesi tarafından görevlendirilen 5 juri üyesinin değerlendirmesi ile en iyi 30 ila 50  yarışmacı yarı finale kalacaktır.Yarı f inale kalan yarışmacıların isim listeleri 12 Ocak Perşembe  2017 tarihinde adreslerine ve telefonlarına mesaj olarak  gönderilecektir.

 

 1. Ön elemede orkestra olmayacaktır. Seçici kurul yarışmacılara ses vermek amacı ile bir müzik aleti bulunduracaktır.

 

 1. Ön elemede seslendirilen eser yarı final şarkısı olarak kabul edilmektedir. Seçici Kurul gerekli görürse şarkı değişimi yapabilir.

 

YARI FİNAL YARIŞMASI:

 

 1. Yarı final provaları  13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde orkestra eşliğinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapılacaktır
 2. Yarı final yarışması seyircili olarak 17, 18 ve 19 Ocakta TV çekimi ile birlikte Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
 3. Yarı finalde seslendirilecek şarkılar seçici kurul tarafından değiştirilebilir.

 

FİNAL YARIŞMASI:

 1. Final yarışması; Cem KARACA’nın ölüm yıldönümü olan 8 Şubat Çarşamba 2017 tarihinde 20:00 - 23:00 saatleri arasında  Koza Tvden canlı yayın eşliğinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Yarışmada, Kepez Belediyesi tarafından belirlenecek, müzik alanında yetkin 5 seçici kurul üyesi yer alacaktır.
 2. Finale kalan öğrenciler ile Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde orkestra eşliğinde 3 prova yapılacaktır. Provalar 26, 28 ve 30 Ocak Tarihlerinde yapılacaktır. Finalistler provadan bir saat önce prova alanında yerinde bulunmaları zorunludur. Aksi takdirde seçici kurul ilgili yarışmacıyı yarışmadan çıkartma hakkına sahiptir.
 3. Finalde seslendirilecek Cem KARACA eserleri seçici kurul tarafından belirlenecektir.
 4. Belirlenen Cem KARACA eserleri orkestra ile orijinal şekilde çalınacaktır
 5. Yarışmacılar, final yarışmasında özel kostüm giyebileceklerdir. Koreograf eşliği (dans vb.) yapabileceklerdir fakat eşitlik ilkesi doğrultusunda değerlendirme dışı tutulacaklardır.
 6. Canlı performanslar bittikten sonra, seçici kurul değerlendirmeye geçecek, 1.2.ve 3. olmak üzere ilk üç yarışmacıyı seçecek ve ödüllendirecektir..

ÖDÜLLER:

Yarışmada 1. 5.000 TL Para ödülü

Yarışmada 2. 4.000 TL Para ödülü

Yarışmada 3. 3.000 TL Para ödülü verilecektir.

İTİRAZ HAKKI: Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur. Yarışma süresince dereceye girenlere para ödülü hariç hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından Kepez Belediyesini sorumlu tutamaz.

 

DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI: Kepez Belediyesi gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme haklarını saklı tutar.

KEPEZ BELEDİYESİ MÜZİK ÖDÜLLERİ PUANLAMA TABLOSU

 

Orkestra ile Uyum

Ses Genişliği ve Ses Kalitesi

  Esere Hakimiyet

Sahne Duruşu

Sözleri Doğru Okuma

Ve

Diksiyon

20 Puan

20 Puan

30 Puan

15 Puan

15 Puan

100 Puan

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ;

 

KEPEZ BELEDİYESİ ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA

İletişim telefonları:0 (242) 325 60 60 -0 (242) 325 73 74 – 0 (242) 325 7525 fax:0 (242) 326 21 47

e-mail: www.kepez-bld.gov.tr – www.kepezkultur.com